Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tông Đơ Cắt Tóc Codos CHC 918  × 1 799.000
Giá tiền sản phẩm 799.000
Phí vận chuyển
Tổng chi phí 799.000

Hình thức thanh toán

  • Quý khách trả tiền mặt sau khi đã nhận hàng và kiểm tra hàng hóa.