Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Máy Cạo Râu Kemei 1102 Lưỡi Kép  × 1 249.000
Giá tiền sản phẩm 249.000
Phí vận chuyển
Tổng chi phí 279.000

Hình thức thanh toán

  • Quý khách trả tiền mặt sau khi đã nhận hàng và kiểm tra hàng hóa.