Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Máy Cạo Râu YanDou SC W301U  × 1 129.000
Giá tiền sản phẩm 129.000
Phí vận chuyển
Tổng chi phí 159.000

Hình thức thanh toán

  • Quý khách trả tiền mặt sau khi đã nhận hàng và kiểm tra hàng hóa.