Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Máy Sấy Tóc Chaoba 6600  × 1 480.000
Giá tiền sản phẩm 480.000
Phí vận chuyển
Tổng chi phí 510.000

Hình thức thanh toán

  • Quý khách trả tiền mặt sau khi đã nhận hàng và kiểm tra hàng hóa.