Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tông Đơ Cắt Tóc Kato G10 Pin Trâu  × 1 479.000
Giá tiền sản phẩm 479.000
Phí vận chuyển
Tổng chi phí 509.000

Hình thức thanh toán

  • Quý khách trả tiền mặt sau khi đã nhận hàng và kiểm tra hàng hóa.