Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Máy Cạo Râu Chaobo RSCW 9500  × 1 229.000
Giá tiền sản phẩm 229.000
Phí vận chuyển
Tổng chi phí 259.000

Hình thức thanh toán

  • Quý khách trả tiền mặt sau khi đã nhận hàng và kiểm tra hàng hóa.