Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tông Đơ Cắt Lông Chó Codos CP 8000  × 1 679.000
Giá tiền sản phẩm 679.000
Phí vận chuyển
Tổng chi phí 679.000

Hình thức thanh toán

  • Quý khách trả tiền mặt sau khi đã nhận hàng và kiểm tra hàng hóa.